Wydawnictwo

Gaming Tech Esports Media narodziło się z potrzeby. Kiedy spółka Fantasyexpo przejęła prawa do dwóch legendarnych polskich czasopism – poświęconego grom wideo CD-Action oraz komputerowo-technologicznego PC...
View Project

Online

Od czasu przejęcia tytułów CD-A i PC-F przez GTEM S.A. poczyniliśmy pierwsze kroki w celu większej dostępności do najlepszych artykułów, recenzji i poradników o tematyce gamingowej...
View Project

Community Villa

W świecie kilku tysięcy wydań gier rocznie, ograniczonych budżetach marketingowych i ciągle zmieniającej się branży gier wideo, prawdziwa siła leży w rękach graczy i ich przekazie. Communityvilla...
View Project

CD-Action Venture

“Łączymy kropki, znajdujemy synergię pomiędzy naszymi firmami portfelowymi i przedsiębiorstwami w naszej sieci. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest współpraca.”   Obszary Inwestycyjne: Gaming i Esport | Consumertech |...
View Project